STAKOPO - Stavební konzultace a poradenství

   
    Díky bohatým a mnohdy i negativním zkušenostem při provádění staveb a poté následným komplikacím při předávání klientovi jsme si uvědomili, že koncový zákazník má většinou velmi povrchní nebo žádné znalosti z tohoto oboru. Jedná se především o zákony, vyhlášky, předpisy a normy spojené s prováděním - díky tomu je často klient svým způsobem "podveden", tzn. nedostane za své peníze kvalitu, jakou očekává. 

   Člověk se mnohdy nestačí divit, co jsou stavební firmy schopny udělat a vydávat to za hotové dílo, a ještě tvrdí, že je to v souladu s předpisy.


 Uveďme si pár příkladů ...

- každý ví, že zeď či podlaha nemá být křivá, ale znáte normovou toleranci ?
- víte, jaké jsou normové pozice pro umístění zásuvek a vypínačů v koupelně ?
- víte, jak daleko o sebe mohou být umístěny pračka, umyvadlo, vana ?
- víte, jak má být správně zajištěn odvod kondenzátu z oken ?
- víte, jakou záruční dobu mají jednotlivé stavební prvky (zdi, podlahy, potrubí) ?
- víte, jak postupovat při reklamaci a v jaké lhůtě ?
 

   Mohli bychom takto pokračovat dál a dál, vy pak budete shánět dílčí informace z knih a internetu ...nejjistější je však přizvat odborníka, který ví a zná, kam se podívat, co kde přeměřit a hlavně ohlídat během realizace !

    Věřte, že zkušený dohled se vždy vyplatí, navíc vám dokáže pomoci lépe a kvalitněji bydlet.

   Přehled všech námi nabízených služeb, které zahrnují nejen stavební konzultace a poradenství, ale také zastupování klienta, odborný dohled, technický dozor a inženýring, naleznete v podrobném popisu ZDE

  

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

archív

Kontakt

STAKOPO - Ing. Otakar Beránek
Božanovská 2348
193 00 Praha 9
+420 603 378 028